20% z aktuálneho zostatku úveru pri obnove úrokovej sadzby, v prípade sadzby viazanej na EURIBOR - raz ročne.