Bezhotovostné transakcie: nákup tovaru a služieb prostredníctvom POS terminálov; objednávanie prostredníctvom internetu, pošty alebo telefonicky; dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov prostredníctvom bankomatov; prezeranie zostatku na kartovom účte v bankomatoch SLSP. Hotovostné operácie: výber hotovosti z bankomatov; výber hotovosti prostredníctvom POS terminálov v SLSP, v iných bankách alebo u obchodníkov.