Žiadateľ nemusí mať vedený účet v Tatra banke; Možnosť požiadať o vydanie dodatkovej karty (napr. manžel/ka, deti, druh/žka a pod.) za výhodný poplatok; Možnosť využitia rodinného cestovného poistenia.
Pri bezhotovostnom nákupe môžete vyčerpať úver jednorazovo, pretože kreditná karta VISA vás neobmedzuje dennými limitmi, len výškou disponibilného celkového úverového rámca.
Zľava z poplatku: 50% pri mesačnom objeme platieb nad 150 €, zľava 100 % pri objeme nad 300 €.