Produkty

Kreditné karty


BankaUniCredit Bank
Názov produktuVISA Basic
Druh produktumedzinárodná embosovaná kreditná platobná karta
Ročný poplatok za hlavnú kartu13,20 €
Zľava z poplatku ak zaplatíte kartou aspoň 159 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu
Ročný poplatok za dodatkovú kartu 6,00 €
Minimálny limit čerpania 235,00 €
Maximálny limit čerpania 1000,00 €
Základný úrok v % p.a. 17,70%
Sankčný úrok v % p.a. 5,50%
Minimálna výška splátky 5% z dlžnej sumy, min. 9,96 €
Bezúročné obdobie 45 dní
Denný limit na hotovostný výber 25% z úverového rámca
Výber z bankomatov vlastnej banky 1% min. 3,00 €
Výber z bankomatov inej banky 2% min. 5,00 €
Výber z bankomatov v zahraničí 2% min. 5,00 €
Výber na pobočke 2% min. 9,96 €
Platba kartou 0,00 €
Platnosť karty v rokoch 3 roky s automatickou obnovou karty
Infolinka pre volania v SR 02/ 68 28 57 77, 0800 180 180
Infolinka pre volania zo zahraničia 421 44 547 68 70
Podmienky získania Kreditnej karty Osoba staršia ako 18 rokov; Občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na trvalý pobyt v SR; Min. čistý mesačný príjem 280 €.
Výhody
  • bezplatná email/SMS notifikácia
  • informácie o kreditnej karte prostredníctvom elektronického bankovníctva Online Banking
  • Program pre verných - lojalitný program pre držiteľov kreditných kariet od UniCredit Bank
  • možnosť prevodu finančných prostriedkov z karty priamo na ktorýkoľvek účet v SR
  • refinancovanie kreditných kariet iných bánk
Možnosti použitia karty NA celom svete: Výber hotovosti v bankomatoch a pobočkách bánk; platby cez internet; Bezhotovostné platby za tovar alebo služby prostredníctvom POS terminálov; Úhrada faktúr a dobíjanie kreditu mobilného telefónu (Orange, T-Mobile); bezkontaktná technológia PayWave - rýchlejšie vykonanie platby (do 50 EUR nevyžaduje zadávanie PIN kódu)
Sadzobník platný od1.11.2023
Úrokové sadzby platné od25.4.2024