Neaplikuje sa bezúročné obdobie, všetky transakcie úročené od dňa zaúčtovania po deň úhrady