Vek 18 - 60 rokov; Trvalý pobyt na území SR; Úverový limit prideľuje Banka na základe čistého mesačného príjmu žiadateľa.