Produkty

Termínované vklady


BankaSlovenská sporiteľňa
Názov produktuTermínovaný vklad
Druh produktuvkladový produkt
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M0.01 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 500,00 €
Poznámka Zvýhodnená úroková sadzba, ktorá sa vzťahuje na program Výhodný súčet je dostupná len pri viazanosti 3 roky.
Úroková sadzba  1,50-2,50%
sa vzťahuje na Kombi produkt - investícia+termínovaný vklad. Uplatňuje sa po splnení podmienok Banky.

Možnosť predčasne zrušiť vklad. Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu je 0,00% p.a.;
Možnosť viesť vklad jednému alebo dvom majiteľom vo forme spoločného vkladu; Možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu vkladu pri jeho splatnosti;
Možnosť disponovať s úrokmi.
Vložené prostriedky sa úročia v závislosti od výšky zostatku a doby viazanosti. Doba viazanosti začína v deň, v ktorý boli po prvý raz pripísané peňažné prostriedky na Vkladový účet.
Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota 1, 12 a 36 mesiacov
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek nie, len k termínu splatnosti vkladu
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek nie, len k termínu splatnosti vkladu
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Poplatok za zriadenie a vedenie účtu 0,00 €
Poplatok za hotovostný vklad 0,50 €
Poplatok za predčasný výber 7 €
Poplatok za zrušenie účtu 0,00 €
Frekvencia pripisovania úrokov k termínu splatnosti termínovaného vkladu
Sadzobník platný od1.1.2020
Úrokové sadzby platné od1.2.2020