Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
„Áno. Je prirodzené, že podnikateľské subjekty musia znášať riziko podnikania.“