Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Nie
Čo sa týka základného bankového účtu sme presvedčení, že už dnes niektoré banky ponúkajú cenovo prijateľné balíčky, ktoré si môžu dovoliť aj sociálne slabší záujemcovia o bankové služby. Čo sa týka porovnávania poplatkov, na Slovensku už dnes banky majú povinnosť reportovať NBS informácie o cenách jednotlivých bankových služieb, ktoré sú následne zverejňované na internetovej stránke NBS. Za najlepšiu možnosť porovnávania bankových služieb ale považujeme internetové porovnávajúce portály, ktoré na Slovensku už existujú.