Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Neviem
Dva mesiace by mali klientovi stačiť nato, aby si vybavil v konkurenčnej banke novú hypotéku. Či to však povedie k zníženiu úrokovej sadzby neviem odhadnúť, nakoľko som presvedčený, že už dnes aktívni klienti sledujú pri zmene fixácie úrokovej sadzby ponuky v konkurenčných bankách a v prípade ak dostanú lepšiu ponuku banku zmenia.