Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nie. Keďže opäť mierne stúpla základná úroková sadzba eura, očakávam pokračovanie tohto vývoja.