Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Neviem
Neviem či sa dá súčasná situácia v ponuke depozitných produktov nazvať cenovou vojnou? Skôr by som to nazval konkurenciou, z ktorej môžu ťažiť hlavne klienti, ktorí majú záujem o depozitné produkty. Výška úrokových sadzieb je ovplyvnená niekoľkými faktormi ako sú rastúce úrokové sadzby na finančnom trhu, vstup nových bánk snažiacich sa získať svoj podiel na trhu a v neposlednom rade aj záujem klientov o depozitné produkty s fixnou úrokovou sadzbou na úkor produktov, ktorých výnos závisí od vývoja na kapitálových trhoch.