Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Neviem
Záleží od výšky úroku. V poslednej emisii sa to napokon podarilo. Vždy je dôležité, aby sa problémy riešili už v zárodku priamo v krajinách, a aby sa tak predišlo šíreniu nákazy do ostatných krajín eurozóny.