Monika Céreová

riaditeľka
J&T BANKY
Odpoveď: Neviem
Z návrhu nie je jasné, kto by tú banku mal zakladať a na akom princípe by mala fungovať. V prípade štátnej banky, vzniká riziko neefektívnej alokácie zdrojov, či udeľovania úverov pre potenciálne neživotaschopné projekty s nedostatočným alebo nekvalitným kolaterálom za nekomerčných podmienok. To by mohlo viesť k jej stratám. Ak má však nejaký subjekt dobrý podnikateľský plán a myslí si, že by sa takto špecializovaná banka za komerčných podmienok uživila, nech ju založí. Konkurencia vždy zlepšuje kvalitu.