Ladislav Unčovský

výkonný riaditeľ
Slovenská banková asociácia
Odpoveď: Nie
Problém refinancovania nie je rovnaký vo všetkých bankách. Môžeme ale konštatovať, že všetky univerzálne banky sa zameriavajú na získavanie dlhodobých vkladov či už od fyzických osôb alebo od podnikov. V prípade podnikov situáciu sťažuje bankový odvod, ktorý svojou výškou stavia slovenské banky do konkurenčnej nevýhody oproti bankám napríklad v Rakúsku.