Tomáš Kuna

riaditeľ ZUNO na Slovensku a v Česku
Odpoveď: Nie
Problém refinancovania bánk nemožno vnímať paušálne, aj keď niektoré banky zrejme budú musieť siahnuť po ozdravných opatreniach. V najbližšej dobe sa im nevyhne žiadna firma, vrátane bánk. Podľa môjho názoru však môžeme očakávať sprísnenie kritérií na poskytovanie úverov, čo otvorí dvere menším hráčom, ktorí budú schopní pružnejšie reagovať na výzvy trhu a zároveň budú mať nižšie náklady na prevádzku.