Monika Céreová

riaditeľka
J&T BANKY
Odpoveď: Áno
Slovenský bankový sektor rast zadlžovania domácností víta, pretože preň predstavuje zaujímavý zdroj výnosov pri miere rizika, ktorá je zatiaľ nízka. Optimálny pomer dlhu k disponibilným príjmom závisí od viacerých makroekonomických premenných, vrátane vzájomného pomeru k finančným aktívam a čistému finančnému bohatstvu. Z tohto dôvodu sa zdá byť v Holandsku či Dánsku udržateľná úroveň viac ako 200 %. Pre Slovensko by to však dnes mohol byť problém.