Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Dlhovú krízu zažehná až dôsledné dodržiavanie pravidiel podľa Fiškálnej dohody.