Kreditnú kartu banka schváli po preskúmaní finančnej bonity klienta.