Produkty

Termínované vklady


BankaVÚB
Názov produktuFlexivklad extra (viazanosť 36M)
Druh produktutermínovaný vklad
Úroková sadzba pre viazanosť 12 M0.1 %
Úrokové sadzbyvšetky úrokové sadzby
Minimálny vklad 99 €
Poznámka Flexivklad extra je možné zriadiť s viazanosťou 36 M, 42 M a 48M. Úrokovú sadzbu uvádzame ročnú (p.a.) pre viazanosť 36 mesiacov.
Možnosť predčasne vybrať každý rok 20% vkladu bez poplatku a to ktorýkoľvek deň.
Prídavné vklady sú úročené osobitnými úrokovými sadzbami.
Viazanosť vložených prostriedkov / výpov. lehota 36, 42 alebo 48 mesiacov
Povinnosť viesť v banke účet nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek áno
Možnosť vyberať prostriedky kedykoľvek áno
Kapitalizácia úrokov áno
Možnosť automatickej obnovy vkladu áno
Poplatok za zriadenie a vedenie účtu 0 €
Poplatok za hotovostný vklad 0 €
Poplatok za predčasný výber Možnosť predčasne vybrať každý rok až do 20 % vkladu bez poplatku a to ktorýkoľvek deň. V ostatných prípadoch pri predčasnom výbere vkladu pokuta predstavuje zníženie hrubých úrokov z vyberanej sumy za 540 dní, maximálne však do výšky akumulovaných úrokov alebo má banka nárok zúčtovať sankčný poplatok za predčasný výber z istiny, a to vtedy, ak boli úroky pripísané skôr, ako na ne vznikol nárok.
Poplatok za zrušenie účtu 0 €
Frekvencia pripisovania úrokov ročne (ku dňu otvorenia vkladu)
Sadzobník platný od1.7.2024
Úrokové sadzby platné od1.5.2021