0 €
Klient platí poplatky spojené s vymáhaním dlhu podľa skutočných nákladov.