Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Nie
Nepovažujem za rozumné donekonečna zachraňovať banky, ale považujem za rozumné dať šancu občanom krajín dostať sa z problémov, ktoré nespôsobili. Bolo to tak napríklad v Írsku, kde sa situácia pomaly stabilizuje a rovnakú šancu majú aj ostatné krajiny. V prípade Cypru bol nebezpečným precedensom tlak z Bruselu na nezmyselné zdaňovanie všetkých vkladov. Ak by sa takéto opatrenie zrealizovalo, nedá sa v budúcnosti vylúčiť jeho aplikáciu na ľubovoľnú európsku krajinu. Ktorákoľvek krajina je potencionálnym zdrojom problémov, ak v nej nebudú platiť pravidlá a nebudú sa plniť potrebné dohodnuté kritéria. Preto je tak dôležité ich dodržiavať.