Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Nie
Lacné peniaze z Európskej centrálnej banky sú realitou už nejaký ten rok a inflácia v Eurozóne sa skôr spomaľuje ako zrýchľuje. Zvlášť nízkou je jadrová inflácia, čo naznačuje, že fundamentálne, dopytové inflačné tlaky sú slabé. Skôr ako riziko inflácie sa mi javí pravdepodobnejším japonský scenár s dlhotrvajúcou ekonomickou stagnáciou.