Ivan Štefanec

poslanec
NR SR
Odpoveď: Áno
Pre takýchto klientov to prirodzene znamená riziko nižšieho zhodnotenia ich vkladov. Zavedenie záporných depozitných sadzieb by ale viedlo k nárastu zdrojov pre podnikanie.