Elena Kohútiková

zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB
Odpoveď: Áno
Záporné sadzby by sa vzťahovali na depozitá od bánk, ktoré sú klientami ECB (majú u nej uložené peniaze). To znamená, že by de facto platili poplatok, ak by si chceli v ECB uložiť voľné zdroje. Cieľom tohto opatrenia je to, aby banky v prvom rade obchodovali medzi sebou a zvýsil sa objem úverov v krajinách Eurozóny. Z pohľadu retailových klientov, by to mohlo byť dôvodom pre pokles úrokových sadzieb, no v porovnaní so súčasným stavom by tieto zrejme veľkú zmenu nezaznamenali.