Ako funguje poistenie úveru pri hypotéke

Autor: Ľudovít Petržala
06.11.2013 (07:00)

Hypotéka predstavuje isté riziko nie len pre banku, ale aj pre dlžníka a jeho rodinu. Práve na zníženie tohto rizika slúži poistenie úveru. Aké výhody Vám prinesie a aké riziká kryje zisťovali BANKY.sk.  
 
Hlavnou úlohou poistenia úveru na bývanie je pomôcť pri problémoch s jeho splácaním, do ktorých sa môžete dostať pri neočakávaných životných situáciách. Tie môžu nastať pri splácaní dlhodobého úveru pravdepodobnejšie ako pri krátkodobom spotrebáku. Poistenie úveru sa dá získať priamo pri podpise zmluvy o úvere, alebo aj dodatočne, ak už máte pôžičku. Poistiť sa dá prakticky akýkoľvek dlh, napríklad aj na kreditnej karte.

Poistné krytie závisí od typu balíka poistenia úveru, ktorý ste si zvolili. Zvyčajne sa poistenie úverov ponúka v dvoch balíkoch a to so základným alebo rozšírením krytím:
  • Základný balík sa vzťahuje na poistenie schopnosti splácať úver v prípade úmrtia, invalidity a pracovnej neschopnosti.
  • Komplexný balík pokrýva aj stratu zamestnania a následnú nezamestnanosť.

Od čoho závisí výška poistenia úveru


Keď ste z regiónu s vyššou mierou nezamestnanosti a chcete sa poistiť proti strate práce, tak nezaplatíte viac ako klient kde je nezamestnanosť nižšia. „Výška poistného totiž závisí napríklad od výšky úveru, jeho typu či výšky splátky,“ vysvetľuje Angelika Farkašová, odborníčky na úvery z v poradni pre POISTOVNE.sk.

Poistenie úveru banky vnímajú ako zvýšenie Vašej bonity, lebo riziko, že úver nebude splatený je znížené o krytie poistkou a teda mnohé banky následne ponúkajú nižšiu úrokovú sadzbu. Na čo sa však nesmie zabudnúť je fakt, že ak ste pri poskytnutí úveru dostali zľavu na úrokovej sadzbe vďaka poisteniu úveru, banka túto zľavu môže pri zrušení poistného zľavu odňať. Samozrejme, túto skutočnosť by ste mali mať zapracovanú vo vašej zmluve k úveru. 

O zrušenie poistenia je možné požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky, stačí vyplniť príslušné tlačivo.

Neprehliadnite

Plnenie pri poistnej udalosti


Ak sa vyskytne nečakaná situácia, ktorá obmedzí schopnosť splácať úver, teda poistná udalosť, nie vždy máte 100% zaručené, že príde k plneniu. Štandardom je, že poisťovňa hradí splátku istiny, splátku úroku a poplatok za poistenie. Avšak výška krytia, či podmienky jednotlivých bánk sa môžu líšiť preto je potrebné aj pýtať sa na podrobnosti.

poisťovni Poštovej banky sa pri úmrtí vypláca nesplatená istina úveru ku dňu úmrtia. Pri invalidite sa zasa vypláca ku dňu priznania invalidného dôchodku. Pri pracovnej neschopnosti alebo strate zamestnania dlhšej ako 60 dní sa kryjú splátky úveru počas trvania PN alebo straty zamestnania, maximálne však šesť splátok.

Pri strate zamestnania je dôležité, aby ste sa  zaregistrovali na úrade práce. Ak však príde k strate zamestnania do 90 dní od začiatku poistenia, poisťovňa Vám poistenie neuhradí.
Foto: Ivan Sedlák