ak ste si zriadili U konto do 31.12.2019 - neobmedzený počet výberov
ak ste si zriadili Ukonto od 1.1.2020 - 2 výbery