- bez spolužiadateľa
- bez založenia nehnuteľnosti
- možnosť vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie bez poplatku
- vybrať si splácanie úveru z účtu v poštovej banke alebo z účtu v inej banke, v hotovosti
- možnosť poistiť splácanie úveru
- možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku