denný limit si nastavuje klient sám podľa potreby, mesačne môže z bakomatu vybrať max. 50% úverového limitu