Prenos účtu je po novom rýchlejší

Autor: Mário Skyba
21.03.2016 (15:00)

Hoci banková turistika kvôli účtu nie je zatiaľ na Slovensku významná (počet presunov účtov banky rátajú v desiatkach) novinky to môžu zmeniť.

Od polovice marca je možné požiadať banku o zákonný presun účtu bez poplatkov. Banky musia presun účtu po novom ponúkať zákazníkom povinne, doteraz to robili na dobrovoľne.  Prikazuje im to novela zákona o platobných službách.

Rýchlejšie sťahovanie

Po novom by prenos účtu mal byť jednoduchší a kratší. Kým doteraz sťahovanie konta z banky do banky trval skoro dva mesiace, po novom je lehota stanovená na 20 dní. Termín presunu si môžete stanoviť aj neskorší, ak by ste mali obavu, že vaše inkasné spoločnosti by nemali dostatok času na zmenu vášho čísla účtu vo svojich databázach.

Pri prenose účtu máte dve možnosti, ako to urobiť. Buď o presun požiadate novú banku a zároveň žiadosť osobne odnesiete svojej starej banke, alebo novej banke predložíte notársky overenú žiadosť o presun účtu, na základe ktorej tá požiada starú banku o presun účtu.

Postup je taký, že stará banka vám dodá výpis o platobných príkazoch do týždňa od doručenia žiadosti o presun a zruší vám ich do 20 dní. V minulosti vám konto banka zatvorila až k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom ste žiadosť podali. Teda ak ste o presun požiadali v polovici marca, platobné príkazy vám boli zrušené ku koncu apríla.

Hypotekárna poradňa – čo zaujíma čitateľov?

Na čo si dávať pozor

Na to, aby ste si bankové konto preniesli do novej banky bez problémov, musíte mať vysporiadané všetky záväzky voči starej banke. Nemôžete byť na účte v mínuse, musíte mať zúčtované všetky platby debetnou kartou a uhradené poplatky za účet. Inak vás banka ku konkurencii nepustí.
Pri prenose účtu si taktiež overte, či nemusíte v starej banke odovzdať svoju platobnú kartu, ktorú banky  zvyčajne  bezplatne zlikvidujú.

Problematické boli v minulosti prenosy inkás, keďže ste museli chodiť osobne k inkasantovi, napríklad mobilnému operátorovi, nahlasovať mu zmeny a podpisovať nové mandátne zmluvy o sťahovaní peňazí priamo z účtu. Po novom - ak ju o to požiadate – to bude banka, kto bude musieť oznámiť zmenu účtu všetkým inštitúciám, ktoré sú spojené s vašimi inkasami platbami. Banky tiež radia, aby ste si pripravili zoznam týchto spoločností spolu s kontaktnými údajmi.

Napokon, po prenose účtu by ste si mali skontrolovať, či všetky platby zo starého konta odišli tak, ako mali a tiež či na účet dorazili všetky pravidelné prichádzajúce platby - ako napríklad výplata.

S účtom si však neprenesiete jeho číslo, nakoľko to technicky nie je možné. Každá banka má účet v tvare IBAN, ktorý je unikátny a neprenosný.

Neprehliadnite

Náklady na sťahovanie

Za presun účtu by si po novom banky nemali nič účtovať. Jediný náklad môže byť poplatok za overenie podpisu u notára, ktorý stojí do troch eur a na matrike dokonca iba 1,50 eura. A to len v prípade, keď podávate žiadosť o presun účtu v novej banke bez navštívenia tej starej.

Za rýchlejšiu alternatívu presunu účtu sa doteraz považoval postup, keď ste si manuálne, napríklad cez internetbanking, zrušili všetky trvalé príkazy a opäť si ich zadali na novom účte. Starý účet ste potom jednoducho zatvorili bezplatne. Lenže niektoré banky si za zrušenie trvalého príkazu online účtujú 50 centov a v pobočke dokonca niekoľko eur. Ak máte príkazov veľa, môže vás to vyjsť draho.

Ako postupovať pri presune účtu

  • Otvorte si nový účet v novej banke
  • Požiadajte o presun účtu v novej banke
  • Žiadosť zanesiete do starej banky, alebo si na žiadosti dajte úradne overiť podpis a nová banka za vás komunikáciu so starou bankou vybaví
  • Vysporiadajte si všetky záväzky v starej banke
  • Skontrolujte si, či prešli na nový účet všetky trvalé príkazy a inkasá


     
Zdroj: SBA, Foto: redakcia