Vyhnite sa chybám pri investíciach do fondov

Autor: Katarína Macková
09.05.2016 (17:00)

Nereálne očakávania, zlé zhodnotenie vlastných možností, slabá finančná gramotnosť či panika. Aj toto sú chyby, kvôli ktorým môžu vaše investície skončiť inak, ako by ste čakali.
Chýb, ktoré robia investori pri podielových fondoch, je mnoho. „Hlavnou chybou je, že v čase turbulencií na trhoch nezachovávajú chladnú hlavu, panikária, keď nedodržia investičný horizont a vyberajú prostriedky z podielových fondov často v tom najhoršom čase,“ hovorí Anna Macaláková, riaditeľka J&T banky. „Zabúdajú na skutočnosť, že výkyvy cien sú prirodzenou vlastnosťou rizikovejších aktív a postihujú aj také úspešné firmy ako Apple. No z dlhodobého časového hľadiska sa ukazujú byť spravidla bezvýznamnými korekciami,“ vysvetľuje ďalej. „Inou veľkou chybou sú pokusy o časovanie vstupov a výstupov na trhy, ktoré väčšinou nevychádzajú, čím investor prichádza k ochudobneniu sa o výnos.“

16 05 poradna 01
 

Nespoliehajte sa na minulosť

„Úplne najčastejšou chybou je, že investor sa pri investícii riadi minulosťou. Vidí, že v minulosti mal fond určitú výkonnosť, či už dobrú alebo zlú, a na základe toho sa rozhoduje mysliac si, že aj v ďalších rokoch táto výkonnosť bude podobná. Čo tak môže byť, ale vôbec nemusí,“ vysvetľuje Ivan Znášik, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Ďalšou chybou je i to, že investor zle odhadne svoju citlivosť na riziko. Môže sa mu stať, že investícia bude napríklad v druhom roku v mínuse dajme tomu pätnásť percent, a on to psychologicky nezvládne a vyberie tie peniaze. Tým pádom si však túto stratu zafixuje,“ vysvetľuje ďalej Znášik s tým, že investor, ktorý je adekvátne poučený, si uvedomuje, že práve toto obdobie je na výber tým najnevhodnejším. Vtedy treba počkať, kým sa investícia nevráti aspoň na pôvodné hodnoty.
 

Nedajte sa ovplyvniť „davovou psychózou“

Najhoršie je narýchlo sa vrhnúť na niečo z dôvodu, že to práve vtedy robia ostatní. „Nikdy nekupujte to, čo je práve populárne! Väčšina ľudí sa totiž o akcie začína zaujímať až vtedy, keď to už robí každý,“ varuje skúsený investor Warren Buffett. „Na akciový trh musíte vstúpiť vo chvíli, keď o akcie nemá nikto záujem a využiť nízke ceny, ktoré trh ponúka práve v období všeobecného pesimizmu,“ vysvetľuje ďalej. „Nechoďte s davom a spoliehajte sa na vlastné fakty a zdôvodnenia,“ dodáva s tým, že aj toto patrí k výbave dobrého investora.
 

Jednorazové, či radšej priebežné investície?

Mnohí záujemcovia sa nevedia rozhodnúť, čo z toho je lepšie. Pritom odpoveď môže byť správna v jednom aj v druhom prípade. „Oba varianty považujeme za lepšie ako sporenie v štandardných bankových produktoch. Štatistiky ukazujú, že čím dlhší je investičný horizont, tým väčšia je pravdepodobnosť, že peniaze vložené do rizikovejších finančných aktív dosiahnu kladný výnos. A to aj napriek obdobiam kríz či neistôt spätých s rizikom rozpadu finančného systému a s tým spojenou zvýšenou volatilitou,“ vysvetľuje Macaláková z J&T banky s tým, že to určite nemožno povedať o kumulovaní financií na bežných vkladoch v bankách. „Obrovským bonusom pri dlhodobom pravidelnom investovaní je aj priemerovanie nákupných cien, keď za rovnaký objem peňazí investor nakúpi pri nižších cenách väčší počet lacnejších podielov a pri vyšších cenách naopak nižší počet drahších podielov.“ 
 

Výnos verzus riziko

Najmenej rizikovými, no zároveň najmenej výnosnými, sú fondy peňažného trhu. O niečo rizikovejšími sú dlhopisové fondy a najrizikovejšími sú akciové, kde však možno dosiahnuť najvyššie výnosy z dlhodobého hľadiska. „Okrem nich existujú ešte zmiešané fondy, ktorých rizikovosť závisí od toho, aké je zloženie ich portfólia. Legislatíva pozná aj fondy fondov, ktoré investujú do podielových listov a akcií iných investičných fondov. Ich rizikovosť takisto závisí od stratégie, ktorú sledujú,“ vysvetľuje Anna Macaláková. Osobitou kategóriou fondov sú špeciálne fondy nehnuteľností. Ich rizikovosť je vo všeobecnosti vyššia ako v prípade dlhopisových fondov, no nižšia ako v prípade tých akciových.

Odporucame

Najčastejšie chyby investorov

 • v čase turbulencií na trhoch nezachovávajú chladnú hlavu, panikária, keď nedodržia investičných horizont
 • vyberajú prostriedky z podielových fondov často v tom najhoršom čase
 • riadia sa výkonnosťou fondu z minulosti, ktorá nemusí byť rovnaká aj v budúcnosti
 • zle odhadnú svoju citlivosť na riziko
 • narýchlo sa vrhnú na niečo z dôvodu, že to práve vtedy robia ostatní
 

Rozdelenie fondov podľa rizika

 • najmenej rizikovými, no zároveň najmenej výnosnými, sú fondy peňažného trhu
 • o niečo rizikovejšími sú dlhopisové fondy
 • najrizikovejšímiakciové fondy, kde však možno dosiahnuť z dlhodobého hľadiska najvyššie výnosy
 • na trhu nájdete aj iné druhy fondov -zmiešané fondy (ich rizikovosť závisí od zloženia ich portfólia), fondy fondov (investujú do podielových listov a akcií iných investičných fondov), špeciálne fondy nehnuteľností (rizikovosť je vyššia ako v prípade dlhopisových fondov a nižšia ako v prípade akciových)

  JT Macalakova 03 Pri príprave článkov o investovaní spolupracujeme s riaditeľkou J&T Banky Annou Macalákovou.
Foto: Ivan Sedlák, J&T banka