Čo najviac ľutujú starší Američania?

20.05.2016 (13:50)

Každý piaty Američan ľutuje, že si nezačal šetriť a investovať na dôchodok skôr.


Vo vekovej kategórii Američanov starších ako 65 rokov takto zmýšľa 27% opýtaných, pri mladších ročníkoch vo veku 30-49 rokov ľutuje, že na dôchodok nezačali myslieť skôr, 17% opýtaných. Vyplýva to z prieskumu portálu Bankrate.com. Z prieskumu portálu Poistovne.sk zase vyplynulo, že ani Slováci otázku sporenia na dôchodok neriešia v dostatočnom predstihu - takmer polovica opýtaných vôbec nerozmýšľa nad tým, z čoho bude financovať svoje potreby v penzijnom veku. Na otázku „Rozmýšľate nad tým, z čoho budete žiť na dôchodku“ odpovedalo záporne až 41% opýtaných respondentov starších ako 40 rokov, vo vekovej kategórii do 40 rokov to bolo dokonca 45%. Naozaj platí, že čakať je drahé a mágia zloženého úročenia vie robiť veľké divy. Pre príklad: človek, ktorý šetrí od veku 25 rokov 100 eur mesačne (pri predpokladanom 5% výnose ročne), bude mať vo veku 65 rokov na svojom účte 145 tisíc eur, pričom do svojho investičného účtu reálne vloží len 48 tisíc. Na druhej strane, ak investor začne pri rovnakých podmienkach až vo veku 35 rokov, odloží si 36 tisíc, avšak zhodnotenie jeho prostriedkov mu vynesie len necelých 80 tisíc. Podľa prieskumu Banky.sk však nízke úroky na vkladoch a sporení motivujú k investovaniu len necelých 20% opýtaných Slovákov a takmer polovica respondentov radšej akceptuje nižší úrok, ale istý výnos. Tretina respondentov využívala investičné produkty už dlhšiu dobu, keďže vždy ponúkali vyššie výnosy.
Zdroj: J&T Banka, Poistovne.sk, Banky.sk, Foto: redakcia