Zmeny v sadzobníku poplatkov Slovenskej sporiteľne od 1.1.2017

Autor: redakcia Banky.sk
31.12.2016 (16:00)

V novom sadzobníku Slovenská sporiteľna zavádza nové poplatky i mení výšku poplatkov za prevody či upomienky. 


Bezhotovostné operácie

Domáce prevody
Pri spracovaní žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu sa k poplatku vo výške 10,00 € od 1.1.2017 pridáva aj poplatok banky príjemcu.

Realizácia jednorázového platobného príkazu na úhradu na pobočke sa zvyšuje z 1,20 € na 2,00 €.

Cezhraničné prevody
Poplatok za Prevod v EUR do krajín EHP vrátane SEPA (prevody do bánk nedosiahnuteľných pre SEPA prevody) zadaný na pobočke sa zvyšuje z 1,20 € na 2,00 €.

Hotovostné operácie

Banka zavádza nový poplatok za Spracovanie žiadosti o vrátenie/prešetrenie/spresnenie prevodu vo výške 10,00 €.

Druhý a ďalší výber hotovosti z Vkladnej knižky v kalendárnom mesiaci je spoplatnený sumou 2,00 €.

Platobné karty (debetné i kreditné)

Poplatok za Platby za hazardné hry, lotérie a za stávkovanie vo výške 2,00 € sa po novom neuplatňuje na transakcie realizované platobnou kartou cez POS terminál.

Kreditné platobné karty

Poplatok za upomienku (pokuta za omeškanie) sa znižuje z 10,00 € na 8,00 €.

Spotrebné úvery na Čokoľvek

Poplatok za upomienku (pokuta za omeškanie) sa znižuje z 25,00 € na 8,00 €.

Ruší sa poplatok za Zmenu zmluvných podmienkok úveru a iné úkony súvisiace s úverom vyvolané klientom vo výške 39,00 €.

Povolené prečerpanie

Poplatok za upomienku (pokuta za omeškanie) sa znižuje z 10,00 € na 8,00 €.

Úver na bývanie, Hypotekárny úver pre mladých

Poplatok za upomienku (pokuta za omeškanie) sa znižuje z 25,00 € na 8,00 €.

Banka zavádza nový poplatok za Zmenu výšky úrokovej sadzby počas trvania Doby fixácie vyvolaná klientom, ktorý sa dohoduje zmluvne.

Banka ďalej bližšie špecifikuje, čo sa za zmenu zmluvných podmienok považuje a čo nie:
  • za zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje žiadosť o predčasné splatenie úveru ani žiadosť o Zmenu výšky Úrokovej sadzby počas trvania Doby fixácie vyvolaná Klientom.
  • za zmenu zmluvných podmienok sa považuje napríklad:
    - zmena / doplnenie dlžníka
    - zmena / doplnenie predmetu zabezpečenia
    - zmena lehoty splatnosti úveru

Vkladné knižky

Banka zavádza nový poplatok za Vysporiadanie predčasne ukončeného termínovaného vkladu na Vkladnej knižke kapitál vo výške 7,00 €.  

SLSP
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák