Zmeny v sadzobníku poplatkov ČSOB Banky od 1.2.2017

Autor: redakcia Banky.sk
25.01.2017 (18:00)

Zmeny v sadzobníku sa týkajú balíkov služieb, platobných kariet i úverov.

Balíky služieb ČSOB  Pohoda a ČSOB Extra Pohoda

Banka dopĺňa podmienky pre získanie balíkov služieb s 50% zľavou.

Zmeny sme zvýraznili podčiarknutím zmenenej textácie a hoci zmeny nie sú rozsiahle, pre lepší prehľad uvádzame podmienky pre získanie zľavy v kompletnom znení.

Podmienky pre získanie 50% zľavy z poplatku za balík ČSOB Pohoda od 1. februára 2017:
kreditný obrat na vašom účte bol min. 400 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)
a súčasne
zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)
a súčasne
zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
alebo
priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 20 000 €
alebo
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby
alebo
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver.

Podmienky pre získanie 50% zľavy z poplatku za balík ČSOB Extra Pohodanasledovné:

kreditný obrat na vašom účte bol min. 1 500 € v aktuálnom mesiaci (bez platobných operácií medzi vlastnými účtami navzájom)
a súčasne
zrealizujete aspoň 3 pravidelné platby mesačne (platby na základe SEPA trvalého príkazu alebo súhlasu so SEPA inkasom okrem inkasným spôsobom dohodnutého splácania úverov)
a súčasne
zrealizujete mesačne aspoň 5 platieb platobnou kartou (debetnou alebo kreditnou) vydanou k vášmu účtu za tovar a služby, ktoré budú zúčtované v danom mesiaci
alebo
priemerný mesačný stav vašich úspor a/alebo nesplatených úverov v ČSOB dosiahol min. 30 000 €
alebo
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň aktívne využíva Podnikateľské konto alebo podnikateľské konto Elektron v zmysle podmienok na získanie zľavy z poplatku za vedenie balíka služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron. Podmienky na aktívne využívanie balíka služieb Podnikateľské konto sú uvedené v zmysle Sadzobníka pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby
alebo
ste Konečným užívateľom výhod v zmysle Všeobecných obchodných podmienok, štatutár právnickej osoby alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má zriadený balík služieb Podnikateľské konto alebo Podnikateľské konto Elektron a zároveň priemerný mesačný zostatok vášho podnikateľského účtu je vo výške minimálne 3 000 € alebo je poskytnutý a súčasne aj čerpaný úver typu: ČSOB Rýchly podnikateľský úver, ČSOB Úver pre zdravotníkov, Express úver pre slobodné povolania, Povolené prečerpanie účtu s pravidelnými splátkami, Povolené prečerpanie účtu, Kontokorentný úver

Základný bankový produkt a Platobný účet so základnými funkciami

Služby zahrnuté v balíku pri týchto dvoch bankových produktoch sa rozširujú o:
  • zasielanie výpisu z bežného účtu mesačne poštou.  Predtým sa výpis zasielal len elektronicky, teraz sú k dispozícii obidva spôsoby.
  • službu elektronického bankovníctva Moja ČSOB

Platobné karty

Dopĺňajú sa vysvetlivky k poplatkom za platobné karty a služby ku kartám:
  • Zadanie image obrázka nie je možné na debetných kartách typu MasterCard. (Pozn. Vlastný obrázok na karte je možný iba na kreditných kartách typu VISA.)
  • Zmena PIN nie je možná 35 dní pred expiráciou platobnej karty.

ČSOB Hypotekárny a spotrebiteľský úver zabezpečený nehnuteľnosťou

  • Zvyšuje sa poplatok za spracovanie úveru formou prevzatia dlhu na 0,80% z úveru, min. 250 €, max. 1000 €. Predtým to bolo 0,75% z úveru, min. 150 €, max. 1000 €
  • Znižuje sa poplatok za urgentné vyjadrenie k žiadosti o úver zo 150 € na 100 €.
  • Poplatok za nedočerpanie úveru je od februára 2017 vo výške 2,5% z nedočerpanej výšky úveru, max. 500 €. Predtým bol vo výške 5% z nedočerpanej výšky úveru.
CSOB
Zdroj: ČSOB, Foto: Ivan Sedlák