Chcete požiadať o spotrebný úver? Toto všetko budete potrebovať

Autor: Katarína Macková
05.12.2016 (10:00)

Spotrebné úvery sú stále obľúbeným riešením, ak si potrebujete kúpiť alebo zafinancovať niečo, na čo v hotovosti aktuálne nemáte. Poďme sa pozrieť, čo banky v takomto prípade overujú a čo všetko budete k tomu potrebovať.

Budete musieť dokladovať príjem? Posudzujú sa prípady individuálne? Zaberie vám zháňanie potrebných papierov veľa času? Toto všetko sú otázky, ktoré si vopred oprávnene položí každý potenciálny uchádzač o spotrebný úver. "Na vybavenie pôžičky vám bude stačiť jeden doklad totožnosti, v prípade refinancovania vašich úverov odporúčame priniesť si so sebou aj úverové zmluvy k vyplácaným úverom," vymenúva Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky. "V prípade žiadosti o spotrebiteľský úver klienti štandardne predkladajú doklad totožnosti. Doklad o výške poberaného príjmu požadujeme iba v prípade, ak príjem klienta nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni, to znamená, ak príjem plynie z inej ako zo závislej činnosti. Predloženie ďalších dokladov súvisí s individuálnym posúdením prípadu," vysvetľuje Zuzana Povodová, hovorkyňa Tatra banky.

Ako získať výhodný úver - poradňa

Podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne Slovenskej sporiteľne, pri žiadosti o spotrebný úver klientov štandardne posúdia, vrátane schopnosti splácať daný úver. "Od klientov, u ktorých si dokážeme overiť ich príjem v Sociálnej poisťovni, nežiadame ani doklady k preukázaniu príjmu. Štandardne stačí preukázať sa dvomi dokladmi totožnosti."

Čo všetko banku zaujíma

Pri posudzovaní žiadosti o spotrebiteľský úver banka skúma celkový profil klienta. "Okrem základných podmienok komunikovaných na webe Tatra banky, banka pri schvaľovaní dôkladne preveruje stabilitu príjmu, výšku záväzkov klienta a ďalšie faktory, ktoré sú v súlade s požiadavkou NBS pre obozretné podnikanie. Pri posudzovaní klienta je dôležitá schopnosť  klienta splácať úver, ktorá sa posudzuje prostredníctvom disponibilného príjmu a prostredníctvom ukazovateľa DTI(debt to income, pomer splátok a príjmov) ako aj ochota klienta splácať (platobná disciplína klienta na existujúcich úverových produktoch v TB ako aj v iných finančných inštitúciách)," vysvetľuje Povodová. "Banka zároveň využíva rozličné štatistické nástroje, na základe ktorých vie dopredu povedať odhadovanú rizikovosť obchodu (akí klienti budú mať problém splácať). Na základe kombinácie vyššie uvedených informácií banka rozhodne o poskytnutí, respektíve neposkytnutí spotrebiteľského úveru."

Banka pri poskytovaní úveru skúma celkovú bonitu klienta. "Nejde len o výšku príjmu, ale aj o jeho stabilitu," vraví Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. "Banku zaujíma, či bude klient schopný splácať splátky úveru v dlhodobom horizonte po celý čas obdobia splácania úveru. Takisto banku zaujíma finančná disciplína klienta (Úverový register - strašiak, či pomocník?) pri splácaní už existujúcich záväzkov klienta či už v bankových, ale i nebankových inštitúciách."
 
Na všetky tieto veci sa oplatí myslieť istý čas predtým, ako o spotrebný úver požiadate. O tom, čo robiť, ak vašu žiadosť zamietnu, sa dočítate v našom ďalšom článku.
Foto: redakcia