Zmeny v sadzobníku poplatkov Tatra banky od 28.2.2017

Autor: redakcia Banky.sk
13.02.2017 (12:00)

V novom sadzobníku sa zmeny týkajú najmä platobných služieb a poplatkov za úvery. 

Depozitné produkty

Služby zahrnuté v balíku služieb Tatra PersonalTB sa rozširujú o neobmedzený počet výberov hotovosti z bankomatov Tatra banky prostredníctvom mobilu.

Platobné služby
Hotovostné operácie na pobočkách

Tatra banka zavádza poplatok "Vklad hotovosti na účet treťou osobou" vo výške 1,50 €. Predtým sa tento poplatok týkal len vybraných účtov právnických osôb.


Pokladničné služby pre menu EUR a cudzie meny

poplatok po starom po novom
  rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v mene EUR na iné nominálne hodnoty  nad  20 ks bankoviek 0,5% zo sumy, min. 1 €  0,01 €/kus, min. 1 €
 
 spracovanie mincí pri výbere  nad 100 ks: 2% zo sumy, min. 1 €  nad 50 ks: 5% zo sumy, min. 1 €
 spracovanie mincí pri vklade   nový poplatok   nad 50 ks: 5% zo sumy, min. 1 €

Elektronické bankovníctvo

Mesačný poplatok za služby poskytované prostredníctvom elektronických komunikačných médií (Internet bankingTB, Internet bankingTB pre mobilné zariadenia, DIALOG Live, VIAMO) sa zvyšuje z 1 € na 2 €. Poplatok sa týka len tých klientov, ktorí uvedené služby nemajú zahrnuté v balíku služieb.

Hypotekárne úvery

Poplatok za zmenu úrokovej sadzby sa mení z fixnej sumy 150 € na 0,5% z nesplatenej časti úveru, min. 150 €.

Pri poplatku za úver odpadá maximálna výška poplatku, ktorá bola vo výške 950 €. Naďalej je výška poplatku za úver vo výške 0,80% z výšky poskytnutého úveru, min. 250 €.

Tatra banka
0,01 €/kus min.1 €    
Zdroj: Tatra banka, Foto: Ivan Sedlák