Zmeny v sadzobníku poplatkov VÚB Banky od 2.5.2017

Autor: redakcia Banky.sk
29.04.2017 (14:00)

Dodatkom k sadzobníku VÚB Banka rozširuje možnosti získania 100% zľavy z poplatku za bežné účty.

Bežné účty

Majitelia VÚB Účtov, zriadených od 2.5.2017 prostredníctvom Consumer Finance Holding, a.s., získajú 100% zľavu z mesačného poplatku za vedenie VÚB Účtu po dobu 12 mesiacov od uzatvorenia účtu.

Podmienkou je riadne a včasné splácanie akéhokoľvek úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. majiteľom účtu, ktorý je zároveň aj dlžníkom z úveru poskytnutého obchodnou spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s..

Zdroj:VUB

Foto: Ivan Sedlák