Ako si zrušiť a presťahovať účet bez problémov

Autor: Mário Skyba
02.02.2018 (11:00)

Pri sťahovaní účtu si dajte pozor na dobiehajúce platby a neuhradené záväzky.

Kto by chcel zrušiť účet alebo ho presunúť ku konkurencii na počkanie v banke bude sklamaný. Presun účtu môže trvať niekoľko týždňov, ale aj viac ako mesiac.

Pri rušení účtu nie sú banky až také ústretové ako pri jeho zakladaní. U všetkých bánk musíte merať cestu do pobočky alebo poslať žiadosť o zrušenie účtu poštou. „Klient o presun účtu a zrušenie účtu môže požiadať len osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky. Pri týchto úkonoch je zo strany banky vyžadovaná fyzická identifikácia klienta,“ vysvetľuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Aj v online bankách si účet cez internet nezrušíte. Napríklad v mBank síce žiadosť o presun účtu je možné urobiť cez internet banking, ale pre prijatie žiadosti je potrebné aby bola táto žiadosť podpísaná. „Klient môže žiadosť podpísať buď na našom obchodnom mieste, alebo môže poslať úradne overenú podpísanú žiadosť na adresu našej centrály,“ dodáva Kristína Gáliková, hovorkyňa mBank.

U väčšiny finančných domov máte dve možnosti ako účet zatvoriť a presunúť inde:

  1. Ak sa vám nechce navštíviť pobočku vašej starej banky, môžete o presun bankového konta požiadať novú banku. Vtedy musíte v novom peňažnom ústave predložiť notársky overenú žiadosť o presun účtu, na základe ktorej bude ona komunikovať s vašou starou bankou. Vaša pôvodná banka spolu s účtom prenesie do tej novej aj všetky nastavené trvalé príkazy a inkasá. Táto operácia by mala byť bez poplatkov.
  2. Ak ste ochotní zájsť osobne do starej banky, ušetríte náklady na overenie podpisu notárom či na matrike. Poplatok za overenie podpisu je u notára okolo troch eur a na matrike len 1,50 eura. Na druhej strane stratíte čas.

PORADŇA: Bankový účet, či balík služieb? Vyberte si ten správny pre vás.

Pozor na neuhradené platby

Pri presune účtu si dávajte pozor na svoje záväzky voči starej banke. Ak ste v mínuse na povolenom prečerpaní, na kreditke alebo nemáte zúčtované všetky transakcie debetnou platobnou kartou, presun účtu vám banka nedovolí. Na druhej strane, kreditka je nezávisly produkt, ktorý má vlastný kreditný účet, takže pri sťahovaní účtu ju nemusíte presťahovať. Možete si ju pokojne nechať v starej banke. Ak sa rozhodnete spolu s účtom zrušiť aj kreditku, tak na nej musíte vyrovnať účet na nulu a až potom vám ho banka zatvorí.

Mali by ste si preto zabezpečiť aj dostatočný zostatok na účte v starej banke, aby vám boli zrealizované všetky trvalé, inkasné a platobné príkazy.

Presun trvá aj mesiac

Presun účtu cez novú banku aj s prevodnými príkazmi by mal trvať zhruba mesiac. Čas prenosu závisí najmä od toho, kedy si vysporiadate záväzky na starom účte. „V prípade, ak ide o účet, ku ktorému je vydaná aj platobná karta, proces trvá mesiac od podania žiadosti o zrušenie a to kvôli tomu, aby zbehli všetky platby a blokácie,“ vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.

Postup je taký, že stará banka vám vypracuje informáciu o platobných príkazoch do týždňa od doručenia žiadosti o presun, ale zruší vám ich až k poslednému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste žiadosť podali. Teda ak o presun požiadate na konci januára, platobné príkazy vám budú zrušené ku koncu februára. „Lehota na presun účtu je stanovená zákonom na dĺžku „do 20 dní od podania žiadosti v banke“, pričom klient má možnosť si túto lehotu predĺžiť aj na neskorší termín,“ dodáva Eva Čonková, riaditeľka marketingu Prima banky.

Pri prenose účtu si dajte pozor na to, že sa presúva len účet a platobné služby (trvalé príkazy, súhlasy s inkasom), automaticky sa zruší aj platobná karta a elektronické bankovníctvo. „Ostatné produkty a služby si klient v starej banke zruší sám,“ dodáva Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Neprehliadnite

Rýchlejšie zrušenie účtu

Rýchlejšie účet presuniete tak, že si trvalé príkazy zrušíte sami cez internet banking a založíte si ich znova v novej banke. Stačí skopírovať čísla účtov do nového internet bankingu. Ak máte veľa trvalých príkazov, môže to byť náročnejšie na čas. Redaktorovi Banky.sk to trvalo skoro dve hodiny. Navyše pri týchto úkonoch si musíte dávať pozor, aby ste všetky údaje skopírovali presne.

Zložitejšie je to s inkasami. Tie síce tiež môžete zrušiť online, ale nové si musíte založiť osobne u telefónneho operátora či energetickej firmy. Redaktorovi Banky.sk sa stalo to, že v starej banke mu už inkaso, ktoré malo odísť na konci mesiaca neodišlo, i keď banka tvrdila, že ho ešte v systéme má. A v novej banke inkaso tiež neodišlo, lebo ho začali účtovať až v ďalšom mesiaci od jeho založenia.

Ak máte na starom účte všetko zrušené, stačí ísť do banky a podpísať zrušenie účtu. Zvyčajne vám ho zatvorí do dvoch týždňov. Ak účet rušíte na konci mesiaca a banka ho zatvorí na začiatku ďalšieho, tak si zaúčtuje aj poplatok za vedenie účtu, ale len čiastočný podľa počtu dní v mesiaci kedy bol účet ešte aktívny.

Náklady na sťahovanie

Banky si za samotný presun účtu neúčtujú poplatky, ale môžete platiť za zrušenie trvalých príkazov či inkás. Za tie si banky môžu účtovať aj 50 centov cez internet a niekoľko eur v pobočke ako sme o tom písali v článku o skrytých poplatkoch za účet. Ak o presun účtu požiadate novú banku, týmto nákladom za rušenie platobných príkazov by ste sa mali vyhnúť. Banka vám tiež môže zaúčtovať poslanie zostatku zo starého účtu na nový.
Banky zvyčajne karty zlikvidujú bezplatne, ale nemusí to byť pravidlo najmä pri kreditných kartách. Ak je kreditka vydaná menej ako jeden kalendárny rok, banky si zvyknú účtovať niekoľko eur navyše. Ak sa chcete poplatku vyhnúť, kreditku si nemusíte rušiť spolu s účtom, ale počkať rok a zrušiť ju neskôr. Ako sme spomínali vyššie, kreditka má separátny účet.

Doklady pri zatváraní

Na zatvorenie účtu vám stačí doklad totožnosti teda občiansky preukaz. Odovzdávať starú platobnú kartu už nemusíte. Nezabudnite si tiež do pobočky doniesť aj číslo nového účtu, na ktorý vám banka zašle zostatok. Bez neho vám účet v banke nezatvoria.

Nechať účet spať sa neoplatí

Ak by ste sa chceli zbaviť účtu tak, že na ňom nenecháte nijaké peniaze, nepochodíte. Banky vám poplatky za jeho vedenie budú účtovať aj naďalej a dostanete sa do nepovoleného mínusu. Navyše banky môžu od vás dlhy vymáhať aj na súde. „Mŕtvy“ či spiaci účet banka zruší až po pol roku a dovtedy vám môžu na zanedbanom účte narásť úroky z omeškania aj penále.

Po presunutí účtu nahláste jeho zmenu všetkým inštitúciám, kde máte platobné povinnosti ako sú plynárne, elektrárne, váš mobilný operátor. Zmenu účtu tiež oznámte aj zamestnávateľovi, aby ste sa vyhli nepríjemným prekvapeniam v podobe meškania výplaty.

Postup pri rušení a presune účtu

  1. Nájdite si účet v novej banke, ktorý vyhovuje Vašim potrebám
  2. Vysporiadajte si všetky záväzky na účte v pôvodnej banke
  3. Vyplňte žiadosť o presun alebo zrušenie účtu a odovzdajte ju v novej alebo starej banke
  4. V starej banke nechajte číslo nového účtu, kde vám pošle zostatok z vášho zatvoreného konta
  5. Nechajte banky pracovať za Vás
  6. Dajte si pozor či vám banky presunuli všetky trvalé príkazy a inkasá správne
  7. Nahláste zmenu účtu zamestnávateľovi aj platobným partnerom
Foto: Ivan Sedlák