Hypotéky pre mladých skončili. Bonus dostanete až v roku 2019.

Autor: Mário Skyba
16.03.2018 (14:30)

Hypotéky pre mladých sa už od nového roku neposkytujú. Výhody však žiadatelia do 35 rokov budú mať v podobe daňového bonusu. Ten bude nižší ako staré úľavy.Zvýhodnené hypotéky pre mladých na Slovensku fungovali dlhé roky. Bonus v podobe 3%-tnej úrokovej zľavy (2% od štátu od a 1% od banky) v poslednom čase strácal zmysel, pretože bežné úroky na trhu sa prepadli hlboko pod 3% a dodnes sa pohybujú okolo 1%. To by znamenalo, že mladý žiadateľ o hypotéku by mohol mať záporný úrok, teda že banka by mu za požičané peniaze ešte platila. Ale v praxi to tak nebolo. Banky úroky pre mladých nastavovali vyššie, aby mali z čoho zľaviť a zriedkakedy bol výsledný úrok nulový.

Preto si štát v minulom roku povedal dosť a úrokový bonus zrušil a nahradil ho daňovým bonusom.

690x65

Nižšia podpora

Daňový bonus sa bude vzťahovať len na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke vo forme úrokov. Bude vo výške 50% zo zaplatených úrokov, ale bude mať aj strop na úrovni 400 eur ročne. Odborníci preto hovoria, že nová podpora bude nižšia ako stará. Najmä pri vyšších úveroch ste mohli ušetriť na úrokoch viac ako 400 eur.

Ostatné kritéria na nárok na bonus budú rovnaké ako pri hypotéke pre mladých. Vek žiadateľa nesmie byť vyšší ako 35 rokov a jeho príjem nesmie byť vyšší ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy pričom pri manželoch je to dvojnásobok. Daňový bonus sa vzťahuje len na výšku úveru 50 000 eur a výhody platia počas prvých 5 rokov splácania.

Aktuálne úroky na hypotékach

Viac byrokracie

Odborníci navyše tvrdia, že pri novej forme podpory úverov pre mladých, čaká žiadateľov viac papierovačiek. Tie sa presunú z pliec banky na plecia klientov. Každý rok si budú musieť od banky žiadať potvrdenie o zaplatených úrokoch a potom v daňovom priznaní ich žiadať späť. Doteraz im stačilo banke doniesť doklady na začiatku a už sa ďalších 5 rokov nemuseli o zľavu starať.

Koniec propagácie

Banky už hypotéky pre mladých nepropagujú ani na weboch. „Predaj produktu Hypotéka pre mladých bol ukončený, nakoľko išlo o typ produktu, ktorý bol novelou zákonu zrušený,“ vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.

Banky však zdôrazňujú, že zvýhodnené hypotéky pre mladých poskytujú aj naďalej, len sa zmenila ich forma. Lepší úrok však už mladí ľudia nedostanú. „Úvery na bývanie im poskytujeme podľa štandardných podmienok,“ tvrdí Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB.

Mladí klienti zvyčajne nemajú úverovú históriu ani vysoké príjmy, takže lepšie úroky pre bonitnejších klientov sa ich zvyčajne netýkajú. Finančné domy však tvrdia, že ich nebudú diskriminovať. „Absencia úverovej histórie neznamená automaticky horšie podmienky,“ tvrdí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Nejasnosti a poplatok

Nie všetko je však pri novej forme podpory bývania pre mladých dotiahnuté do konca. Napríklad nie všetky banky majú jasno v tom, kedy a ako budú posielať potvrdenia klientom o zaplatených úrokoch.

Slovenská sporiteľňa bude potvrdenie posielať automaticky a bezplatne. „Vyčíslenie zaplatených úrokov budeme bezplatne posielať po skončení kalendárneho roka, prvýkrát v januári 2019,“ tvrdí Cesnaková.

VÚB tvrdí, že klient bude musieť banku o potvrdenie zaplatených úrokov požiadať po ukončení daného kalendárneho roka, teda najbližšie v budúcom roku sám.
„Klienti, ktorí využívajú služby internet bankingu, ho budú mať k dispozícii na stiahnutie po ukončení kalendárneho roka,“ dodáva Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. Aj v tejto banke bude potvrdenie bez poplatku.

Následne si musí žiadateľ uplatniť daňový bonus u svojho zamestnávateľa, ktorý mu podáva daňové priznanie, alebo si ho môže v daňovom priznaní uplatniť sám.

Pozor: klienti, ktorí majú záujem využiť daňový bonus, musia pri podávaní žiadosti o úver v banke požiadať aj o uplatnenie daňového bonusu. Ak by tak nespravili, budúci rok by ich čakalo nepríjemné prekvapenie a nárok na bonus by si nevedeli uplatniť.

Zmeny do budúcnosti

Pri novej forme podpory bývania môže nastať aj situácia, že pri podpise úverovej zmluvy žiadateľ spĺňa podmienky na daňový bonus, ale neskôr mu stúpne príjem a podmienky už spĺňať nebude. O tom či si bonus bude uplatňovať aj naďalej však nerozhodne banka, ale ministerstvo financií.

„Pri daňovom bonuse banka neoveruje či žiadateľ spĺňa podmienky príjmu. Tie majú byť splnené ku dňu podpisu úverovej zmluvy,“ vysvetľuje Farkašová.

Staré zmluvy postarom, ale len dočasne

Ak máte s bankou uzavretú úverovú zmluvu podľa starého modelu, zatiaľ môžete byť pokojní, pretože budú pokračovať bez zmeny. Ale to nemusí trvať večne. Konkrétna výška príspevku štátu sa totiž schvaľuje každoročne v rámci zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. A štát, teda rezort financií, sa môže pokojne už v tomto roku rozhodnúť, že starý bonus zruší.

„Je možné, že ešte jeden rok bude fungovať aj tento „starý“ štátny príspevok pre mladých, ale tvrdiť, že bude fungovať ešte ďalších 5 rokov, to je veľmi veľmi odvážne tvrdenie. Ľudia si časom zvyknú na nový systém a potom už nebude problém v štátom rozpočte jednoducho neschváliť tento príspevok a tým definitívne skončí,“ uvádza Karin Gronová, hypotekárna poradkyňa Gepard Finance.

 
Foto: redakcia