Ako investovať s ohľadom na váš ľudský kapitál?

Autor: Matej Varga
16.03.2018 (15:30)

Existujú teórie, ktoré hovoria, že človek by mal investovať podľa toho, aký charakter má jeho ľudský kapitál.Ľudský kapitál sú všetky získané zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré majú vplyv na ekonomickú aktivitu človeka. Predstavuje hodnotu všetkých očakávaných výplat, miezd, či bonusov, teda aktívne generovaných príjmov. Ľudský kapitál dosahuje maximálnu hodnotu v čase, keď človek vyštuduje a získa prvé pracovné skúsenosti. Vtedy je však jeho finančný kapitál obyčajne veľmi malý. S blížiacim sa dôchodkom, ľudský kapitál klesá a naopak rastie hodnota jeho finančného kapitálu.

PPSS_300X200_InvestovaniePri tvorbe portfólia pre konkrétneho klienta môže významne napomôcť to, že zohľadníme aký charakter jeho ľudský kapitál vlastne má. Aj on má totiž svoje riziko a výnosové charakteristiky.

Akciový versus dlhopisový charakter

Ľudský kapitál môžeme rozdeliť podľa základných charakteristík do dvoch základných skupín:

Akciový kapitál

Ľudský kapitál má akciový, a teda rizikovejší charakter vtedy, ak je profesia človeka závislá na tom, ako sa darí firme, odvetviu či ekonomike. Jeho mzda má vyššiu variabilitu aj vďaka tomu, že príjem je naviazaný na bonusy závislé od vývoja tržieb, ziskov, podielu na trhu a iných ukazovateľov.

Ak je ľudský kapitál klienta orientovaný akciovo, nemal by podobne investovať aj svoj finančný kapitál. Ak si klient navyše vyberie akcie spoločnosti, pre ktorú pracuje, podstupuje veľmi vysoké riziko. Keď sa prestane jeho zamestnávateľovi dariť, ide dolu vodou jeho finančný kapitál a na hodnote môže strácať aj ľudský kapitál.

Dlhopisový kapitál

Ľudský kapitál má dlhopisový charakter vtedy, keď je príjem skôr fixný a relatívne istý. Príkladom sú ľudia pracujúci v štátnej správe, školstve, zdravotníctve a pod.

„Ak má človek ľudský kapitál dlhopisového charakteru, jeho finančný kapitál by mal byť čo najviac investovaný akciovo, aby sa dosiahla rovnováha. Naopak ľudia, ktorí majú svoj ľudský kapitál orientovaný akciovo, by mali investovať dlhopisovo alebo menej rizikovo.“ Radí Ing. Matej Varga, PhD., CFA, vedúci úseku riadenia investícií štandardných a špeciálnych podielových fondov Prvej penzijnej.

Ľudský kapitál a podielové fondy

Fondy predstavujú tak široké portfólio investičných možností, že si z nich dokáže vybrať každý typ investora. Výber fondov dokážete prispôsobiť svojmu ľudskému kapitálu, vlastnej miere rizika, stupňu skúsenosti či investičnému horizontu a zvoliť si investičnú stratégiu, ktorá bude spĺňať vaše očakávania.

Či už pôjde o komplexné riešenia obsahujúce všetky hlavné triedy aktív - akcie, dlhopisy, komodity i reality – čo spĺňajú investície do zmiešaných fondov, ako sú Konzervatívne portfólio, Vyvážené portfólio a Dynamické portfólio - odstupňované podľa dĺžky investičného horizontu, očakávaného výnosu a rizika, alebo sa zaujímate iba o niektoré z aktív osobitne, napríklad reality, zaujímavý pre vás bude niekoľko krát oceňovaný fond NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. alebo najpredávanejší fond vo svojej kategórií za rok 2017 fond Office real estate fund o.p.f. Ak je váš ľudský kapitál dlhopisového charakteru môžete si zvoliť napríklad EUROFOND o.p.f., zameraný na európske akcie. Pre konzervatívnejších investorov s akciovo orientovaným ľudským kapitálom môžu byť dobrou voľbou dlhopisové investície fondu KORUNA o.p.f. Ak hľadáte dlhodobé riešenie s cieľom vyššieho zhodnotenia, než ponúkajú konzervatívne fondy, môžete uvažovať nad špeciálnym fondom cenných papierov KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f., ktorý obsahuje okrem dlhopisov menším pomerom aj akciové investície.

PR servis
Zdroj: PPSS, Foto: Ivan Sedlák