prvá upomienka 4 €, druhá a každá ďalšia upomienka 20 €