Čo sa stane, ak schválenú hypotéku nevyčerpáte?

Autor: Mário Skyba
23.04.2018 (10:00)

Ak máte predschválenú hypotéku a nenájdete vhodnú nehnuteľnosť, alebo vám od predaja predávajúci odstúpi, prídete o úver aj o poplatky.Banky v rámci konkurenčného boja schvália hypotéku klientom aj v predstihu, hoci ešte nemajú vybraný byt, ktorý chcú kúpiť. Predschválený úver si môžu zvyčajne vyčerpať od troch mesiacov až do roka a pol. Musia si však dať pozor na lehoty.

Banky majú určené zvyčajne dve obdobia. Prvé je obdobie takzvanej špecifikácie, kedy si musí klient vybrať nehnuteľnosť a kúpiť ju alebo začať rekonštruovať. To zvyčajne trvá do pol roka. Potom prichádza obdobie čerpania úveru, ktoré trvá až rok a pol. Napokon sa dá toto obdobie predĺžiť z roka na rok a pol, ale len pri rekonštrukcii nie pri kúpe. Takéto pravidlá platia napríklad v ČSOB.

690x65

Klient tejto banky má na výber nehnuteľnosti šesť mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. Následne musí doniesť podklady na prípravu dodatku k úverovej zmluve a ostatných zmlúv (záložnej zmluvy, návrhu na vklad záložného práva). „Ak predávajúci medzičasom odstúpi od predaja, klient si môže vybrať inú nehnuteľnosť s dodržaním doby na jej výber, avšak pri druhej špecifikácii zaplatí poplatok 150 eur. Dobu nie je možné predĺžiť,“ dodáva Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.

► Najlacnejšie hypotéky

Vo VÚB má klient, ktorý požiadal o hypotekárny certifikát, teda bezplatný prísľub banky na poskytnutie hypotéky, len tri mesiace na hľadanie vhodnej nehnuteľnosti. „Ak certifikát do danej doby nevyužije alebo kúpa nehnuteľnosti nebude realizovaná, jeho platnosť skončí,“ vysvetľuje Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB.

Ak ste v tom čase aj podpísali úverovú zmluvu, máte podľa zákona o úveroch na bývanie možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Odstúpenie od zmluvy musíte oznámiť banke písomne.

Ak premeškáte dvojtýždňovú lehotu na odstúpenie od úverovej zmluvy, stále máte možnosť, úver nečerpať. „V prípade, ak nebolo vykonané ani jedno čerpanie, klient za nečerpanie úveru neplatí žiaden dodatočný poplatok,tvrdí A. Farkašová.

Neprehliadnite
 ► Je možné predať byt s ťarchou?
 ► Na čo všetko môžete použiť hypotéku
 ► Aké nehnuteľnosti prefinancuje hypotéka
 ► Základné hypotekárne pojmy pre všetkých
 ► Môžete dofinancovať hypotéku pôžičkou?

Odstúpiť aj po čerpaní

Na odstúpenie od zmluvy máte nárok aj v prípade, že ste už úver čerpali. Len ste povinní najneskôr do 30 dní od odoslania odstúpenia vrátiť banke výšku úveru a úroky za obdobie od dňa čerpania úveru do dňa splatenia istiny. „V prípade, ak klient v stanovenej lehote úver a úroky nezaplatí, úver sa bude úročiť sankčnou úrokovou sadzbou,“ dodáva A. Farkašová.

Podobne to funguje aj v Poštovej banke. „Za týmto účelom vystavíme klientovi vyčíslenie dlžnej sumy. Po uhradení záväzku zabezpečíme zrušenie zriadeného záložného práva,“ dodáva Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Táto banka nepenalizuje odstúpenie od zmluvy o úvere alebo nenačerpanie úveru po podpise zmluvy.

VÚB po odstúpení od úverovej zmluvy vráti klientovi poplatky a splátky, ktoré jej už zaplatil ako napríklad poplatok za poskytnutie úveru, už zaplatenú splátku a prípadne poplatky za poistenie, ktoré už boli zúčtované.

Ak sa rozhodnete vypovedať úverovú zmluvu až po podaní návrhu na vklad záložného práva, vtedy je potrebné banku požiadať o vypracovanie návrhu na späťvzatie návrhu na vklad.

Odporucame
 ► Ako preniesť záložné právo z bytu na rozostavaný dom
 ► Čo trápi Slovákov pri hypotékach najviac
 ► Kupujete novostavbu od developera?
 ► Ako je to s hypotékami pre mladých?


Ak sa rozhodnete vypovedať zmluvu až po zápise záložného práva na katastri, požiadate banku o vystavenie kvitancie, ktorú tá zašle priamo na kataster za účelom výmazu záložného práva. Vtedy však prídete o poplatky, ktoré ste zaplatili katastru.
 

Čerpanie sa dá predlžiť

Pri odkladaní čerpania predschváleného úveru si treba dávať pozor v akej fáze výberu bytu či domu ste. V ČSOB sa polročné obdobie výberu nehnuteľnosti predlžovať nedá. „Po uplynutí obdobia výberu sa úver uzatvára a klient ho už nenačerpá. Ak by mal naďalej záujem o úver, musí požiadať o nový,“ vysvetľuje A. Jamborová.

V Poštovej banke je lehota na čerpanie úveru od podpisu zmluvy tiež pol roka. „V zmluve o úvere je uvedená lehota, dokedy najneskôr je možné úver po podpise čerpať. Klient môže banku požiadať o jej predĺženie, ak nebude pre neho dostatočná,“ vysvetľuje L. Žáčková.

V prípade, že máte schválený úver a podpísanú zmluvu na kúpu nehnuteľnosti a dôjde k situácii, že predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, máte možnosť nájsť si inú nehnuteľnosť pred čerpaním úveru. Potom požiadate banku o zmenu objektu úveru, ale za to si priplatíte. „Jedná sa o zmenu so schvaľovaním, takže banka opätovne úver posúdi v závislosti od hodnoty nehnuteľnosti, ktorú klient doloží. Za zmenu je účtovaný poplatok 200 eur,“ dodáva A. Farkašová.

Účel úveru, obdobie špecifikácie a čerpania v ČSOB:
 
Účel Obdobie špecifikácie Obdobie čerpania Možnosť predĺženia čerpania
kúpa nehnuteľnosti 6M 12M NIE
kúpa + rekonštrukcia bez stavebného povolenia 6M 12M, 18M z 12M na 18M
kúpa + splatenie úveru 6M 12M, 18M z 12M na 18M

 
Foto: Ivan Sedlák