dostatočná bonita, dobrá platobná disciplína pri predtým poskytnutých úveroch v PSS alebo v iných bankách, zabezpečenie úveru ďalším účastníkom (manželským partnerom alebo ručiteľom), ak nemá žiadateľ v PSS ani v inej banke poskytnutý úver.