2 doklady totožnosti, podklady ku skúmaniu bonity (napr. zamestnanec potvrdenie o príjme a 2 výplatné pásky, SZČO - potvrdenie o príjme na základe daňového priznania)