mBank radí: Diverzifikácia portfólia má zmysel

27.04.2018 (09:00)

I keď počas investovania nie je možné úplne eliminovať riziká, existujú metódy, ktorú umožňujú jeho zníženie. Jednou z nich je práve diverzifikácia portfólia.
Diverzifikácia portfólia je považovaná nielen za najpopulárnejšiu ale aj najefektívnejšiu metódu zníženia rizika. Vysvetliť ju môžeme jednoducho známym príslovím „ nikdy nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka“. V prípade investícii do podielových fondov to môžeme chápať ako rozdelenie nášho portfólia do podielových fondov z hľadiska druhu cenných papierov (podielové fonde investujúce napríklad do akcií, štátnych či podnikových dlhopisov), sektorov alebo regiónov.

Cieľom takéhoto rozdelenia je vybrať podielové fondy, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a majú nízku koreláciu medzi sebou. Rôzne sektory sa nevyvíjajú smerom nahor alebo nadol v rovnaký čas alebo v rovnakom pomere. Pokiaľ bude investícia v našom portfóliu rôzne namiešaná, je menšia pravdepodobnosť, že zažijeme veľké prepady, pretože keď budú niektoré sektory zažívať ťažké obdobia, iné zasa môžu prosperovať.

Diverzifikácia podľa aktív

Za základné rozdelenie investícií v portfóliu možno považovať rozdelenie medzi akcie a dlhopisy, a to z dôvodu, že z dlhodobého hľadiska majú navzájom negatívnu koreláciu. To znamená, že keď akcie rastú, dlhopisom sa príliš nedarí a zasa opačne.

Do portfólia možno tiež zahrnúť aj ďalšie aktíva ako sú napríklad komodity či nehnuteľnosti. Ich hlavný prínos je najmä v tom, že sa vyvíjajú takmer nezávisle na akciách a dlhopisoch.

Netreba však zabúdať ani na bezpečnú finančnú rezervu, aby sme pri neočakávaných udalostiach nemuseli predčasne predať časť svojej investície pred uplynutím investičného horizontu. Tá by mala byť uložená vo fondoch peňažného trhu, ktoré majú najnižšie riziko, prípadne na sporiacich a termínovaných vkladoch. Oceniť ju môžete aj napríklad v prípade, že sa naskytne zaujímavá investičná príležitosť :-) . Avšak v tomto prípade pamätajte na opätovné doplnenie takto použitej rezervy.

Diverzifikácia podľa sektorov alebo odvetví

Zaradenie podielových fondov s rôznym sektorovým zameraním (financie, zdravotníctvo, doprava, ťažba,...) je spôsob minimalizácie rizika, bez podstatného zníženia očakávaného zisku.

Častokrát sa stáva, že kríza sa bezprostredne týka len jednotlivých hospodárskych odvetví. V takejto situácii diverzifikáciou portfólia medzi rôzne sektory, minimalizujeme jej negatívny vplyv v jednom alebo niekoľkých odvetviach na výnos celého nášho portfólia. Čo viac, diverzifikácia spočívajúca na výbere spoločností z niekoľkých odvetví, namiesto jednej, je jedným z jednoduchších spôsobov znižovania podstupovaného rizika, nevyžadujúci zložité matematické výpočty.

Medzinárodná diverzifikácia

Spočíva na zaradení do portfólia podielové fondy investujúce v rôznych krajinách alebo kontinentoch. Je založená na predpoklade, že hospodárstva rôznych krajín nie sú navzájom úzko prepojené, a existuje veľká pravdepodobnosť nájsť spoločnosti, ktorých zisky nebudú navzájom ovplyvnené.

Zaradením podielových fondov investujúcich v rôznych štátoch či kontinentoch spôsobí, že naše portfólio bude menej citlivé na hospodárske turbulencie v jednotlivých krajinách.

Takáto diverzifikácia umožňuje nie len znížiť citlivosť portfólia na slabú ekonomickú situáciu v jednotlivých hospodárstvach, ale taktiež znížiť jeho riziko. Výberom správnych trhov, ich neustálou kontrolou, a v neposlednom rade možnosťou kedykoľvek jednoducho investovať do nich peniaze a potom ich rýchlo odpredať zo ziskom, účinne zmierňuje ich riziko.

Vlado1„V ponuke mBank aktuálne nájdete viac ako 20 podielových fondov s rôznym sektorovým a geografickým zameraním. Klienti mBank tak majú veľa možnosti diverzifikácie svojich investícií, nielen vzhľadom na druh cenných papierov, do ktorých tieto podielové fondy investujú, ale aj vzhľadom na geografické hľadisko (Európa, Ázia, Svet, Rusko, Čína,...) či fondy s rôznym sektorovým zameraním. „

Diverzifikujte, ale nepreháňajte to

Čím viac podielových fondov budete vlastniť, tým viac tiež rastie pravdepodobnosť duplicity a prekrývania portfólia. Pokiaľ držíte príliš veľa podielových fondov, potom nadpriemerný výnos jedného z nich bude mať na váš celkový výnos len malý vplyv. Naviac tu je i riziko že správa portfólia vám zaberie neprimerane veľa času. Nadpriemerná diverzifikácia môže viesť k tomu, že úplne stratíte prehľad o tom do čoho ste vlastne investovali a tiež prehľad o rizikovosti portfólia ako celku.

Z perspektívy začínajúceho investora je jednoznačne ľahšie spravovať menej fondov než naraz veľký počet. Pri menšom počte podielových fondov tak môžete ľahšie sledovať správy týkajúce sa zloženia fondu, spojených poplatkov, či dokonca ich výkonnosť.

Ideálna je pre každého investora zlatá stredná cesta. Vsadiť všetko na jednu kartu ani rozdeľovať rozdelené nie je spôsob ku zníženiu rizika a už vôbec nie zvyšovaní zisku.

Skôr než o snahu dosiahnuť určitý konkrétny počet fondov v portfóliu, by ste sa mali zamerať na vytvorenie portfólia, ktoré vám poskytne širokú expozíciu voči akciovému trhu, ale zároveň vlastniť i dlhopisy, ktoré vás budú kryť proti prepadom na trhu a tiež na to, ako sa tieto dve aktíva navzájom ovplyvňujú.

Podľa viacerých psychologických výskumov, nás straty bolia vždy viac než tešia zisky. Priblížením jednej z možnosti ako minimalizovať riziko prostredníctvom diverzifikácie sme sa snažili aby ste mali pri investovaní negatívnych skúsenosti čo najmenej. Správne zloženie nášho portfólia je kľúčová na ceste k úspešnej investícií. Výber správnej kombinácie nám dáva ohromnú šancu na maximalizáciu ziskov pri čo najnižšom riziku.
 

Odborník, ktorý radí je : Vladimír Málik, produktový špecialista mBank

 
Zdroj: mBank, Foto: mBank