ak zaplatíte kartou apoň 300 € mesačne, máte nárok na zľavu 3 € z mesačného poplatku
ak zaplatíte kartou aspoň 500 € mesačne, máte nárok na 100% zľavu z poplatku za kartu (nezaratávajú sa platby za hazard)