Produkty

Sporiace účty a Vkladné knižky


BankaJ&T BANKA
Názov produktuVkladový účet so 14 dňovou výpovednou lehotou
Úroková sadzba3 %
Minimálny vklad 3 000 € - existujúci klienti
10 000 € - noví klienti
Poznámka Klient môže kedykoľvek vkladať peňažné prostriedky na vkladový účet.
Klient môže vypovedať časť vkladu, alebo celý vklad.
Výpovedná lehota -
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Kapitalizácia úrokov nie
Frekvencia pripisovania úrokov mesačne
Poplatok za zriadenie a vedenie sporenia / VK 0,00 €
Poplatok za predčasný výber individuálny
Poplatok za začatie umorovacieho konania -
Poplatok za zrušenie sporenia / vkladnej knižky -
Sadzobník platný od5.1.2024
Úrokové sadzby platné od15.7.2024