Ako naučiť školákov hospodáriť s peniazmi

Autor: redakcia Banky.sk
12.09.2017 (09:00)

To, že dáte dieťaťu peniaze, neznamená, že s nimi vie naložiť rozumne. Nepozná ich hodnotu a prvé vreckové zrejme minie na žuvačky a zmrzlinu. Ak chcete naučiť dieťa finančnej zodpovednosti, musíte mu ísť príkladom.
Zvažujete s prichádzajúcim novým školským rokom, že začnete dávať svojmu školákovi pravidelné vreckové, či už v hotovosti, alebo formou platobnej karty? Ako upozorňujú odborníci, deťom nestačí len dať vreckové, aby rozumeli peniazom. Ak si myslíte, že dieťa sa naučí samo finančnej gramotnosti, ste na omyle. Finančnú gramotnosť je potrebné v deťoch pestovať kontinuálne už od mala. Dôležitú úlohu tu zohráva rodina, netreba sa spoliehať "veď v škole ich naučia". Ak chcete naučiť dieťa finančnej zodpovednosti, musíte mu ísť príkladom.

Ako ukázali aj výsledky testovania deviatakov našich základných škôl PISA, školáci sa stále nevedia orientovať v ekonomických pojmoch a princípoch. Systematické vzdelávacie vo finančnej oblasti na základných i stredných školách chýba.

Kedy začať

Hoci vždy závisí od vyspelosti dieťaťa, s učením dieťaťa ako hospodáriť s peniazmi možno už s nástupom do školy. „Prvým predpokladom je, že dieťa už vie rozpoznávať čísla, zvláda prvé matematické úkony sčítania a odčítania, a hlavne, vníma potrebu plnenia si svojich školských povinností, čo je prvý predpoklad, že je do istej miery zodpovedné,“ vysvetľuje generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Darina Huttová. Ako však upozorňuje, ak chcete dieťa skutočne viesť k finančnému plánovaniu, musíte mu hneď na začiatku vysvetliť, že ak dostane vreckové, má to svoj dôvod. Teda či bude vreckové používať aj na nákup školských pomôcok či stravy, alebo len pre osobnú potrebu. Stanovené pravidlá nemeňte. Dieťa tak bude vedieť, koľko peňazí od vás dostane, vďaka čomu si bude môcť postupne plánovať svoje výdavky.
 
Môžete mu dávať stále rovnakú čiastku, alebo výšku vreckového budete meniť podľa zásluh (pomáhanie v domácnosti, prospech,...). Dieťa zároveň veďte k tomu, že vreckové si treba zaslúžiť.

Neprehliadnite 

Výška vreckového

Tu treba určite zohľadniť vek dieťaťa. Predsa len, menším deťom stačí menej a dobré je, keď interval vreckového je kratší - týždenný. Starším deťom môžete skúsiť dávať mesačné vreckové. Malé deti totiž spočiatku nedokážu plánovať v dlhších časových intervaloch a zrejme by prvé vreckové minuli na sladkosti či hračky pri najbližšej návšteve obchodu. „Dieťaťu však už na začiatku treba vysvetliť, že ak si vreckové minie skôr, bezdôvodne ďalšie vreckové nedostane. Z tohto pravidla tiež netreba poľavovať, aby sa dieťa hneď od mala neučilo žiť na dlh, prípadne neučilo nezodpovednosti vo finančnom plánovaní,“ konštatuje Huttová.

K sporeniu motivujte

Motivácia sporiť je rovnako dôležitá. Ak dieťa túži po drahšej hračke, prípadne v staršom veku po elektronike, je lepšie ho motivovať, že ak si bude pravidelne z vreckového odkladať, prípadne sa posnaží pomocou v domácnosti, dobrým správaním či prospechom v škole, môže si požadovanú sumu nasporiť. Ako totiž ukazujú štatistiky, viac ako tri štvrtiny slovenských domácností nemá dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by mala byť vo výške polročného príjmu domácnosti. Malému dieťaťu preto napríklad kúpte pokladničku, kam by si šetrilo peniažky, tým väčším môžete založiť účet, kam by si nejakú čiastku odkladali - napríklad už aj zárobky z brigád - a mohli pravidelne stav účtu sledovať.

Učenie hrou

Deti sa radi hrajú, no aj hrou sa dá učiť k finančnej gramotnosti a k zodpovednému finančnému správaniu. Vyskúšajte napríklad hru na rodinného nákupcu. Nechajte dieťa chodiť týždeň na nákupy tak, aby za určitú čiastku skutočne zabezpečilo pre domácnosť na daný týždeň potraviny. Tak najlepšie zistí, ako musí s financiami narábať, aby ku koncu týždňa nezostala rodina o chlebe a vode.
Zdroj: AFISP, Foto: redakcia