Ako si vychovať privátneho bankára?

Autor: Stanislav Pánis, analytik J&T BANKY
02.05.2011 (15:00)

Tým, že privátne bankovníctvo je na našom malom trhu stále ešte sa rozvíjajúca oblasť služieb, tak skutočného privátneho bankára na trhu „nekúpite“.

Jediná cesta je si ho vychovať. Tu budem mať iste odlišný názor ako retailové banky, ktoré poskytujú obmedzený servis klientom a tie si klientov na trhu nájsť vedia. V zásade platí, že privátny bankár je vysokoškolák ekonomického alebo právneho zamerania, okolo tridsiatky. Muž alebo žena nerozhoduje. Je v prvom rade silná a výrazná osoba. So širokým rozhľadom nielen v oblasti bankovníctva. Musí sa orientovať aj v lokálnom biznisovom prostredí. Musí vedieť klienta počúvať a hlavne, mu musí vedieť byť partnerom.

Privátny bankár v našej banke nikdy klientovi produkty banky nepredáva, ale hľadá pre neho najvhodnejšie riešenia. Je to úplne opačný prístup ako u retailového klienta. Preto sa privátny bankár najskôr musí s danou pozíciou stotožniť. V každom privátnom bankárovi teda nutne musia harmonizovať osobnostné aj odborné aspekty. Čo sa týka odborných predpokladov, prax nevyžadujeme. Všetko potrebné si našich ľudí naučíme u nás. Prechádzajú systémom interných a externých školení a kurzov, ktoré ich na pozíciu pripravia odborne.

Okrem odborných školení, prevažne v oblasti správy majetku a investovania, ktoré asi netreba rozpisovať je zaujímavejšia druhá časť. Asi ťažko budete v banke hľadať pozíciu, na ktorú vás budú školiť z etikety, protokolu, stolovania. Budete chodiť povinne na degustácie vín, či koňakov. Budú vám vysvetľovať rozdiely v diamantoch či perlách, naučia vás ktoré sú najlepšie značky hodiniek a aké komplikácie u nich sú najžiadanejšie. Pri nákupe oblečenia Vám bude radiť stylista. A vlastné dovolenky vám bude zariaďovať Concierge, ktorý to robí aj pre klientov. Investície do privátnych bankárov sú tak pre banku časovo aj materiálne náročné. Pre oblasť privátneho bankovníctva sú ale títo ľudia kľúčoví.
Zdroj: J&T Banka,