Aktívne firmy budú úspešnejšie

Autor: Jozef Ryník
06.05.2010 (13:30)

O dôvodoch vzniku projektu Nové myslenie pre nový biznis, jeho cieľoch a filozofii sa banky.sk rozprávali s tvorcami projektu - Mariánom a Petrom Minárikom z firmy COMM-PASS.

Ako a kedy vznikla myšlienka projektu Nové myslenie pre nový biznis?
Bolo to na jar 2009, keď sme zaznamenali prvé prejavy krízy aj v našom biznise. Mnohé firmy začali skresávať výdavky na marketing, reklamu a vzdelávanie. Naša firma sa zaoberá manažérskymi tréningami, coachingom a poradenstvom a tak sme prirodzene tieto následky pocítili aj my. V rámci našej biznis stratégie sme hľadali adekvátne riešenia novovzniknutej situácie. Vedeli sme, že firmy si stopnutím výdavkov na vzdelávanie a marketing nepomôžu, ale naopak svoj pád môžu ešte prehĺbiť. Prax nám ukázala, že naši klienti sa delia na tri typy. Prvú skupinu tvorili pasívni klienti, ktorí čakali ako sa bude kríza vyvíjať. Druhí si uvedomovali, že niečo ako napríklad vzdelávanie, či otimalizáciu firemných procesov je potrebné zrealizovať, ale nemali na to financie. Zachovali sa konzervatívne a snažili sa riešiť svoju situáciu a robiť veci vo vlastnej réžii. Tretia skupina firiem bola aktívna. Brali krízu ako príležitosť. Príležitosť zlepšiť sa a napriek tažkým chvíľam sa zamerali na budúcnosť. Prikladov z praxe je veľa. Mnohé firmy využili čas, keď im im stála výroba na preškolenie svojich zamestnancov. Investovali do skvalitnenia procesov a zamerali sa na riešenia náročných projektov, na ktoré v čase konjunktúry nebol čas. Iné spoločnosti využili svoje voľné personálne kapacity za renováciu strojového parku a investovali do generálnych opráv. Vedeli, že kríza raz skončí a oni budú mať aspoň kvalitnejších pracovníkov a procesy a tým získajú konkurenčnú výhodu na trhu a najmä voči pasívnym firmám.
Boli to práve aktívne firmy, ktoré nás inšpirovali k myšlienke projektu. Projekt mal jednoznačný zámer - podporiť pasivné i aktívne firmy. Aktívne firmy zdieľaním svojho postoja a „best practises“ dokážu inšpirovať pasívne firmy a zároveň pomôcť aj sami sebe. Prínosy budú mať obaja.

Akú motiváciu budú mať aktívne firmy, aby sa podelili o svoje nápady?
Aktívni ukážu, že existuje svetlo na konci tunela a pasívni sa môžu inšpirovať. Aktívni pomôžu tým pasívnym a zdieľaním informácii pomôžu aj sebe. Tým že sa o problémoch a ich riešeniach začne hovoriť, aktívne firmy získavajú náskok, pretože sú to práve oni, kto hľadá a realizuje nové riešenia. Po boji je každý generál. No po skončení krízy to budú práve aktívne firmy, ktoré budú môcť klientom prezentovať svoj aktívny postoj: „ ...my sme sa posúvali vpred a boli sme inovatívni aj počas krízy...“.

Projekt sa však na začiatku volal inak, prečo sa menil?
Prvý názov bol: „Aj kríza ma víťazov...“. Mal v sebe optimizmus a posolstvo zmeny, ktoré presadzuje naša firma. Aktívne, teda víťazné firmy ukazujúce iným cestu ako prekonať krízu potvrdzovali náš prístup. Kríza postupne začala slabnúť a nálady na trhu sa tiež postupne menili. Bolo nám jasné, že projekt treba posunúť ďalej. Vyhodnotili sme aktuálnu situáciu, a keďže nám bolo jasné, že biznis už nebude nikdy taký aký bol, zmenili sme názov na „NEW BUSSINES NEW MIND. No rozhodli sme sa projekt komunikovať v slovenčine, teda projekt sa spustil pod názvom „Nové myslenie pre nový biznis“.
V podnikateľskom prostredí sa v tom čase stále hovorilo len o kríze. Príčinách a dôvodoch jej vzniku. Našim cieľom bolo prestať hovoriť o kríze a pozrieť sa na vývoj biznis prostredia do budúcnosti. Ak robíme stále tie isté veci, tak dostávame rovnaké výsledky. A do krízy nás predsa dostali kroky, ktoré sme robili v období pred krízou. Ak má kríza raz skončiť, je nutné si uvedomiť, že veci musíme robiť inak ako pred tým... Firmy by sa na to mali pripraviť a vedieť ako sa správať v novom – po krízovom biznis prostredí.

Mali by dostať teda akýsi návod ako prekonať krízu aj v budúcnosti?
Iste, ale ten návod nie je univerzálny. Nikto nám ho neprinesie na zlatom podnose. Naopak, musíme si ho vedieť vytvoriť. Každá firma, či manažér by si mal z výmeny skúseností, workshopov a prednášok zobrať to čo potrebuje pre seba. Ak príde ďalšia kríza jej riešenia môžu byť úplne iné. Skúsenosti a inšpirácie z dnešného obdobia budú hrať nezastupiteľnú úlohu v rozhodovaní a myslení manažérov aj v budúcnosti. Ich pripravenosť na možný negatívny vývoj bude úplne iná ako bola schopnosť reagovať na krízu roku 2008.

Prečo má projekt prívlastky nové a nový?
Podnikatelia a manažéri z našej praxe si jasne uvedomujú, že situácia sa musí zmeniť. Biznis po kríze už nikdy nebude taký ako pred ňou. Trh sa prečistí a prežujú len inovatívni. V období ekonomického rastu sa veľa firiem držalo na trhu len tým, že tu boli. Stačí keď sa pozrieme do radov developerských firiem. Koľko máme dnes firiem v konkurze?

Ako ste začali oslovovať firmy, aby sa do projektu zapojili?
Základom bolo komunikovať s firmami a manažérmi, ktorí dokázali pochopiť a oceniť prínosy projektu. Najskôr sme oslovili komunikačných partnerov v printových a online médiách. Oceňujeme, že firma Mega & Loman a časopis ProgressLetter dokázali identifikovať potenciál projektu ešte počas ťažkého krízového pesimizmu v minulom roku. Redakcia časopisu a samotné vydavateľstvo VELDAN sa stali nielen partnermi projektu, ale aj jeho aktívnymi spolutvorcami. Medializácia nám významne pomáha projekt propagovať. Reakcie na projekt sú veľmi pozitívne, nie len zo strany firiem, ale aj zo strany odborníkov a osobností slovenského biznisu, o čom svedčia vyjadrenia k uverejneným článkom. Niektoré firmy boli síce opatrné a hovorili, že sa zapoja až keď to bude bežať. Chceli garancie, že to bude mať význam a zmysel. V kríze sa garancie dávajú veľmi ťažko. Ešte ťažšie to je pri inovatívnych a prelomových projektoch.
Naša firma COMM-PASS prináša manažérske skúsenosti a manažérske know – how. Každý ponúkol to čo vie robiť najlepšie. Neskôr sa k projektu pridala aj Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská asociácia malých podnikov a Slovenská asociácia podnikových finančníkov. Ďalšie asociácie sú práve v procese začlenenia sa do projektu. Pripojila sa i akademická obec.

Aké sú už konkrétne výstupy z projektu?
Dnes už viaceré firmy prezentovali svoje skúsenosti z krízy v časopise ProgressLetter. Boli to napríklad firmy ZF Boge Elastmetall Slovakia, FK Finance, či AD team. Ku každéj téme a článku sa vyjadrujú skúsení manažéri z biznis prostredia, či odborníci z akademickej a analyticko - vedeckej sféry. Ich nezávislé názory dodávajú uvedenej problematike širší rozmer a ich myšlienky sú inšpiráciou pre manažérov.

Takže okrem praktických rád od firiem vás zaujímajú aj akademické názory na krízu?
Iste, prepájame najlepšie praktickéh skúsenosti a myšlienky medzi firmami s názory a znalosťi odborníkov z akademickej pôdy. Do výmeny skúsenosti by mali prispieť aj analytici, ktorí môžu dať manažérovi iný pohľad na krízu.

Ako by sa mal projekt ukončiť?
Po realizácii série workshopov v tomto roku, chceme vo februári budúce roku zorganizovať konferenciu. Najlepšie skúsenosti, „best practices“ a názory budeme sumarizovať a prezentovať v záverečnej publikácii. Otvorené je aj pokračovanie projektu v budúcnosti. Je to živý mechanizmus a ako my tvrdíme: „Zmena je možná...“ Ak bude záujem o nové myslenie aj po kríze tak projekt bude žiť ďalej.

Ako sa môžu návštevníci serveru banky.sk zapojiť do projektu?
Projekt „Nové myslenie pre nový biznis“ je inovatívny projekt, ktorý je otvorený každému, kto si myslí, že sa počas krízi naučil niečo nové a rád by sa so svojim „úlovkom“ podelil so širokou skupinou manažérov. Projekt „Nové myslenie pre nový biznis“ je tu pre tých, čo chcú a pýtajú sa ako. Budeme radi, ak nás firmy oslovia s ich skúsenosťou, či už je pozitívna, alebo negatívna.
Foto: COMM-PASS